วิธีการสมัครสมาชิก

วิธีการสมัครสมาชิกและการเข้าสู่ระบบ www.hoistcenter.com

  1. คลิกปุ่ม “บัญชีของฉัน ” ที่อยู่ในส่วนระบบสมาชิก บน (แถบด้านบนขวาของเว็บ) และคลิก “ลงชื่อเข้าใช้” เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่-1

2.เมื่อทำการคลิกที่ “ลงชื่อเข้าใช้” ก็จะปรากฏ POP-UP เพื่อทำการ login เข้าสู่ระบบขึ้นมา (ตามภาพ) หากยังไม่ได้สมัครสมาชิก ให้คลิกปุ่ม “สร้างบัญชี”

ขั้นตอนที่-2

3.เมือคลิกปุ่ม “สร้างบัญชี” ก็จะพบหน้าเข้าสู่ระบบ หากยังไม่ได้เป็นสมาชิก ให้คลิกปุ่ม “Register” เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่-3

4. จากนั้น จะปรากฏ ฟอร์มสมัครสมาชิก โดยต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน ดังต่อไปนี้

1 ชื่อที่ใช้แสดง (username) : ชื่อที่ใช้สำหรับแสดงแทนชื่อจริงของคุณ

2 ชื่อจริง (First Name) : ชื่อจริงของคุณ

3 นามสกุล (Last Name) : นามสกุลของคุณ

4 อีเมล (E-mail Address) : อีเมลสำหรับข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อมูลการสั่งซื้อ แจ้งชำระเงิน แจ้งการจัดส่งเป็นต้น

5 รหัสผ่าน (Password) : กรอกรหัสผ่านที่จะเข้าสู่ระบบ

6 ยืนยันรหัสผ่าน (Comfirm Password) : กรอกรหัสผ่านอีกครั้ง เพื่อยืนยันความถูกต้อง

ขั้นตอนที่-4-1

5.จากนั้น เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จ เรียบร้อยแล้ว ก็ให้คลิกปุ่ม “Register” เพื่อเป็นยืนยันการสมัครสมาชิก และสามารถ login เข้าใช้งานได้เลย