นโยบายสั่งซื้อสินค้าและชำระเงิน


การสั่งซื้อสินค้า
ลูกค้าสามารถเลือกสั่งซื้อสินค้าได้ 3 ช่องทาง คือ

1. สั่งซื้อที่เว็บไซต์  http://www.hoistcenter.com/
2. สั่งซื้อผ่านทางโทรศัพท์ ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านทางโทรศัพท์ จันทร์-เสาร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.30 น.
สามารถติดต่อพนักงานขายได้โดยตรงที่ Tel. 092-223-8984
3. สั่งซื้อสินค้าผ่านทางอีเมล์ โดยติดต่อได้ที่ onlineshop@yonghong.co.th


วิธีการชำระเงิน

ธนาคาร
เลขที่บัญชี
ชื่อบัญชี
ประเภทบัญชี
สาขา
ธนาคารไทยพาณิชย์ 037-3-04458-9 บจก. ย่งฮง (ประเทศไทย) จำกัด กระแสรายวัน เฉลิมนคร
ธนาคารกรุงเทพ 121-3-11115-4 บจก. ย่งฮง (ประเทศไทย) จำกัด กระแสรายวัน วรจักร
ธนาคารกรุงไทย 158-6-01634-2 บจก. ย่งฮง (ประเทศไทย) จำกัด กระแสรายวัน ถนนมหาชัย
ธนาคารกสิกรไทย 027-1-17722-4 บจก. ย่งฮง (ประเทศไทย) จำกัด กระแสรายวัน สำนักถนนเสือป่า

2. ชำระโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร (สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด) ตามข้อมูลบัญชีดังนี้

– ลูกค้าจะต้องแจ้งการโอนเงินให้ทางบริษัททราบหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้วเพื่อให้ได้รับสินค้าเร็วยิ่งขึ้น
และกรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้กับท่านจนกว่าจะได้รับสินค้า
– กรุณาแจ้งข้อมูลการโอนเงินให้ตรงตามหน้าสลิป ดังนี้
– ชื่อและนามสกุลของผู้สั่งซื้อ
– เลขที่รายการสั่งซื้อ
– เบอร์โทรศัพท์
– อีเมล์
– โอนเข้าบัญชีธนาคาร
– จำนวนเงินที่โอน (บาท)
– วันที่โอน (วัน/เดือน/ปี)
– เวลาที่โอน
– หมายเหตุ


การแจ้งชำระเงิน
1. แจ้งการชำระเงินผ่านโทรศัพท์ ที่ Tel. 092-223-8984
2. แจ้งการชำระเงินผ่านทางอีเมล์ ที่  onlineshop@yonghong.co.th


การจัดส่งสินค้า
1. กรุงเทพฯและปริมณฑล
– ลูกค้ารับสินค้าได้ที่สาขาสะพานควาย โดยการนัดหมายล่วงหน้าเพื่อจัดเตียมสินค้า
– บริการจัดส่งผ่าน Messenger (ฟรีค่าจัดส่ง)
2. ต่างจังหวัด
– บริการจัดส่งผ่านพัสดุไปรษณีย์ EMS (ลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าจัดส่ง)
– บริการจัดส่งผ่านบริษัทขนส่ง (ลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าจัดส่ง)