ข้อมูลบริษัท

ก่อตั้ง: ปีพ.ศ. 2495

บริษัท ย่งฮง (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่ตั้ง: 27/10 ซอยประดิพัทธ์ 10, ถนนประดิพัทธ์
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105547008850

วิสัยทัศน์

เรามุ่งเป็นผู้นำด้านเครื่องจักรอุตสาหกรรมของประเทศไทยและก้าวไปสู่ระดับสากลควบคู่ไปกับการสร้างความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1. ก้าวสู่ความเป็นผู้นำ ด้านเครื่องจักรอุตสาหกรรม
2. บริหารด้วยหลักบรรษัทภิบาล
3. มุ่งสู่ระดับสากล
4. พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้านคุณภาพคน, คุณภาพงาน และคุณภาพองค์กร ซึ่งจะนำมาสู่ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจขององค์กร

ประวัติบริษัท

จุดเริ่มต้น

จากปี 2495 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง เศรษฐกิจและสภาพสังคมประเทศไทยเข้าสู่ช่วงฟื้นฟูประเทศ รวมไปถึงการฟื้นฟูธุรกิจแขนงต่างๆ เครื่องจักรและเครื่องมืออุตสาหกรรมจากประเทศที่เข้าร่วมสงครามคงเหลือในประเทศไทยจำนวนมาก ณ ช่วงเวลานั้น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ย่งฮงแมชชีนเนอรี่ ได้จัดตั้งขึ้น เพื่อแสวงหาเครื่องจักรที่มีคุณภาพ ให้รองรับกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟื้นฟู ธุรกิจภาคอุตสาหกรรมเจริญเติบโตขึ้น ห้างหุ้นส่วนจำกัดย่งฮงแมชชีนเนอรี่ได้รับการยอมรับจากลูกค้ามากมาย ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่สะสมมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง จึงพัฒนาจากการจำหน่ายเครื่องจักรมือสอง มานำเข้าและจำหน่ายเครื่องจักรจากต่างประเทศเป็นรายแรกๆ ในประเทศไทย ซึ่ง ณ ขณะนั้นการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศยังไม่เป็นที่แพร่หลายเช่นในปัจจุบัน เราเดินทางไปยังประเทศต่างๆ เพื่อเลือกเครื่องจักรที่ดี มีคุณภาพ มาจำหน่าย เพราะเราเชื่อว่า เครื่องจักรต่างๆ คือพลังในการพัฒนา และเป็นพื้นฐานที่สำคัญของทุกระบบ

การเติบโต

จนกระทั่งปี 2543 จากห้างหุ้นส่วนจำกัด เราก็ได้เติบโตไปสู่การจัดตั้งบริษัท โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ย่งฮง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยก้าวจากการเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย ไปสู่การบริการด้านเครื่องจักรอุตสาหกรรมครบวงจร มีทีมวิศวกรผู้ชำนาญแนะนำสินค้า และทีมบริการหลังการขายที่เชียวชาญ ทั้งการติดตั้ง และการซ่อมบำรุง เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมภายในประเทศ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

จนมาถึงปี 2547 บริษัท ย่งฮง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจำนวนมาก ส่งผลให้เกิด บริษัท ย่งฮง (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อรองรับสินค้าที่มีความซับซ้อน และเทคโนโลยีที่เพิ่มมากขึ้น มีการแบ่งส่วนงานตามประเภทสินค้า เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในสินค้าแต่ละประเภท มีวิศวกรเฉพาะทางคอยให้คำแนะนำในการเลือกซื้อ มีทีมช่าง และทีมบริการเฉพาะด้าน รวมถึงพัฒนาทางด้านการขนส่ง เพิ่มจำนวนรถบรรทุก เพื่อให้มีความรวดเร็วและครอบคลุมพื้นที่ในการให้บริการ รวมไปถึงการเพิ่มสำนักงานขายและคลังสินค้า รองรับการขยายตัวของธุรกิจ

ก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้ง

บริษัท ย่งฮง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และ บริษัท ย่งฮง (ประเทศไทย) จำกัด ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ขยายกลุ่มลูกค้าไปสู่ระดับอาเซียน และก้าวไปสู่การเป็นผู้ผลิตและผู้นำเข้า รวมถึงส่งออกเครื่องจักรอุตสาหกรรมครบวงจร โดยยึดมั่นในคุณภาพและบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า

ประเภทธุรกิจ ผู้นำเข้าและจำหน่าย เครื่องจักรอุตสาหกรรมต่างๆ พร้อมบริการหลังการขาย